Jak przebaczyć po zdradzie?

Jerzy Grzybowski
Każda sytuacja zdrady ma swoje indywidualne uwarunkowania w cechach osobowości zarówno osoby zdradzonej, jak i zdradzającej. Dlatego jedyną, uniwersalną receptą jest dialog. Zranione relacje można odbudować i więź po zdradzie może być silniejsza, a miłość dojrzalsza.

Szkoła dialogu

Rozmowa z Basią i Jarkiem Żukowskimi animatorami  ośrodka Spotkań Małżeńskich w Białymstoku.

Dlaczego warto pojechać na rekolekcje Spotkań Małżeńskich?
JZ: Są dwie możliwości: te małżeństwa, które mają się dobrze, przyjeżdżają do nas, aby pogłębić swą relację, odetchnąć od codziennego biegu i spojrzeć z dystansu, w którym kierunku mogą dalej swój związek rozwijać. Niestety tych małżeństw jest coraz mniej, bo  w naszej ocenie po prostu jest ich coraz mniej w naszym społeczeństwie.
BZ: Druga grupa – stale rosnąca – to ci, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Bo nie radzą sobie z komunikacją, nie potrafią się porozumieć, ich życie małżeńskie zamienia się w trud i cierpienie. To w końcu takie pary, które trafiają do nas w ostrych konfliktach i kryzysach. I jednym, i drugim proponujemy  program, który ma na celu wzmocnienie ich związku, a w uzasadnionych przypadkach – jego naprawę.

Czy nasze małżeństwo ma jeszcze szansę?

Jerzy Grzybowski

Rozwody stają się zjawiskiem coraz powszechniejszym. Według danych GUS od dziesięciu lat co roku rozwodzi się w Polsce 40–45 tysięcy małżeństw. A przecież nie wszystkie dramaty rodzinne kończą się na sali sądowej. W mass mediach zbyt cicho o potrzebie ratowania małżeństwa. Doświadczenie Spotkań Małżeńskich potwierdza możliwość zwyciężenia zła dobrem nawet w sytuacjach skrajnych. Wychodzimy z założenia, że większość małżeństw przy dobrej woli z obu stron, jest w stanie uporać się ze swoimi problemami. Nawet, jeżeli już zaawansowane są rozmowy na temat rozwodu.

Od wielu lat spotykam się z cierpieniem, którego nie widać gołym okiem. Dotkniętych nim ludzi nie wyniszcza nieuleczalna choroba, nie dotknęła ich żadna klęska żywiołowa, komornik nie stuka do drzwi, a zakład pracy nie grozi zwolnieniem. Czasami wręcz przeciwnie: z twarzy emanuje pewność siebie, podkreślana garniturem lub makijażem; prestiż wzmacniają kolejne szczeble kariery zawodowej lub społecznej; w rozmowie ujawnia się posiadanie dwóch mieszkań i trzech aut.

Odkurzanie miłości


Lat temu 20 przyjaciele powiedzieli nam, że odbył się w Polsce pierwszy weekend Spotkań Małżeńskich i zachęcili nas do tego, byśmy pojechali na następny. A potem okazało się, że takich weekendów powinno być więcej, że trzeba na nowo opracować program i ktoś powinien to „pociągnąć”...

Michał Okoński: – Jak Kościół przygotowuje do małżeństwa?
Irena i Jerzy Grzybowscy: – Przygotowanie do małżeństwa powinno odbywać się przede wszystkim w rodzinie. I to nie jakimś pouczaniem, ale przykładem rodziców. Niestety, wiemy jaka jest rzeczywistość... Kultura masowa nie propaguje trwałego i szczęśliwego małżeństwa jako wzorca („jak coś nie gra, zawsze możesz się rozejść...”).

Otwieranie drzwi miłości, dialogu i pojednania

Regina Mamczur: Organizujecie rekolekcje dialogu małżeńskiego. Czy są to spotkania osób, które się kochają ? Czy może szukają pojednania?

Ryszard: Wszystkie opcje są możliwe. Nie ma jednego wzorca.

Ania: Cel jest taki, by się spotkać i porozmawiać Przyjeżdżają pary, które przeżywają kryzys. Bycie razem jest dla nich szansą pojednania. Są też tacy, którzy chcą budować swą więź.