Wieczory dla Zakochanych (kurs przedmałżeński)

Wieczory dla Zakochanych - kurs przedmałżeński

Wieczory dla Zakochanych to program przygotowujący do Sakramentu Małżeństwa. Jest to 9 spotkań trwających ok. 3 godzin każde. W programie tym podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich.

Uczestnicy - w swoich parach - mają możliwość pełniejszego poznania własnych cech osobowości i oczekiwań, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu. Uczą się również jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu. Dowiadują się podstawowych spraw z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie.
Praca ma charakter warsztatowy. Wieczory przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par „chodzących” ze sobą, ale poważnie myślących o małżeństwie. Można w nich uczestniczyć tylko parami.
Wieczory dla Zakochanych spełniają wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich.

Termin w 2018 roku w Białymstoku:

16 października - 11 grudnia (9 spotkań).
Miejsce: Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy w Białymstoku /Wyżyny/, ul. Czarnej Hańczy 56.
Czas: wtorki w godz. 18 – 21.
Grupa: max. 20 par narzeczonych (min. 8 par).
Koszt: 75 zł od osoby.
Zaliczka: 50 zł od osoby, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem. Zaliczka jest częścią opłaty, podlega zwrotowi, jeżeli osoba rezygnuje najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem katechez.
Posiłki: przerwa kawowa.

Informacje:

e-mail: zgloszenia_wdz_rdn.bialystok@spotkaniamalzenskie.pl
tel. 507 028 603 - informacje telefoniczne od poniedziałku do piątku.

Zapisy (od 1 września 2018) - e-mail: zgloszenia_wdz_rdn.bialystok@spotkaniamalzenskie.pl
W zgłoszeniu proszę podać: imiona i nazwiska narzeczonych, jasno określić, że chodzi o "Wieczory dla zakochanych", kontaktowy nr telefonu, parafia - aktualna, osoby przebywające za granicą - parafia pochodzenia.