Aktualności

Rozpoczynamy kolejny sezon
5 września rozpoczynamy spotkanie animatorów mszą św. o godz. 15:00. W kolejny weekend rusza pierwsza mała grupa a na początku października pierwszy weekend dla małżeństw.
 
Wakacyjny turnus z dialogiem małżeńskim - Białogóra 2020
W sierpniu 2020 r. wspólnie wypoczywaliśmy i trenowaliśmy dialog małżeński w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Pelplińskiej w Białogórze, w urokliwym zakątku Pobrzeża Kaszubskiego.
Uczestniczyło w nim 8 rodzin oraz ks. Mirek. Przez cały czas dopisywała wakacyjna, słoneczna pogoda, więc bez przeszkód można było łączyć kąpiele słoneczne z morskimi. Wieczorami natomiast królowały rozgrywki sportowe i gry planszowe, poprzedzone wspólną, grupową modlitwą.
 
 

 Mała grupa i wspólna msza święta
W czerwcu, korzystając z dobrej pogody i gościnności Małgosi i Krzysztofa, spotkaliśmy się na małej grupie w otwartej przestrzeni. Przed spotkaniem modliliśmy się wspólnie z ks. Adamem w kościele w Księżynie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i życzymy udanych wakacji.

Formacja animatorów
Nasi animatorzy pracują nie tylko w małych grupach, na rekolekcjach dla małżeństw czy narzeczonych. Własna formacja jest również ważnym zadaniem. W grudniu Małgosia i Krzysztof uczestniczyli w warsztatach o prowadzeniu małych grup, a w styczniu wszyscy animatorzy spotkali się na dzień skupienia. Jego myślą przewodnią było motto ostatniego krajowego zjazdu animatorów: "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16).

BÓG SIĘ RODZI...
Bóg się rodzi w dialogu. Bóg się rodzi, gdy uważnie słuchamy siebie nawzajem, a nie tylko mówimy; Bóg się rodzi, gdy próbujemy nawzajem siebie rozumieć, a nie oceniać, oskarżać i pomawiać. Bóg się rodzi, gdy dzielimy się sobą, a nie prowadzimy dyskusji, w których chodzi tylko o przepchnięcie swojej racji. Bóg się rodzi, gdy przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Bóg się rodzi, gdy po takim dialogu wewnętrznym z samym sobą, z drugim człowiekiem, a nade wszystko z samym Bogiem, Podejmujemy decyzje w miłości. Niech Bóg się rodzi w nas wszystkich w czasie nadchodzących Świąt!
Irenka i Jerzy Grzybowscy
Dołączamy się również do tych życzeń.

Spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Rodzin
Zapraszamy wszystkich animatorów, uczestników małych grup i sympatyków Spotkań Małżeńskich (wraz z dziećmi) na spotkanie opłatkowe z udziałem ks. arcybiskupa. Czas: 14.12.2019, sobota, w godz. 14:00 - 16:00. Miejsce: Parafia pw. Ducha Świętego sala św. Jana Pawła II / wejście od ul. Sybiraków.

Weekend pogłębiający 2019
Za nami kolejny pracowity weekend, tym razem pogłębiający. Wraz z uczestnikami zgłębialiśmy dialog małżeński, ze szczególnym uwzględnieniem temperamentów. 


Krajowy zjazd animatorów
W dniach 13-15 września 2019 Małgosia i Krzysztof oraz Jola i Marek uczestniczyli w Krajowym zjeździe animatorów Spotkań Małżeńskich w Poznaniu. Miejscem spotkania było tym razem Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak zwykle program zjazdu obejmował przede wszystkim pracę warsztatową nad problemami dotyczącymi działalności Spotkań Małżeńskich, ale był też okazją do wymiany doświadczeń, poznania animatorów z innych ośrodków, refleksji nad zasadami dialogu oraz sposobami jego propagowania i realizowania we własnym życiu.
Mottem zjazdu były słowa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16). W tym duchu uczestnicy pracowali w 12 grupach, obejmujących 9 obszarów tematycznych:
1. Harmonijny rozwój ośrodka, czyli jakie sprawy naszego ośrodka są aktualnie dla mnie najważniejsze i co możemy z tym zrobić:
 • Refleksja nad najważniejszymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem ośrodka, we wzajemnym zaufaniu, życzliwości, zgodnie z zasadami dialogu.
 • Nazwanie mocnych i słabych stron funkcjonowania ośrodka oraz wspólne poszukanie dróg przezwyciężenia trudności.
 • Uwzględnienie indywidualności poszczególnych osób, ich możliwości i ograniczeń.
 • Dostrzeżenie możliwości rozwoju ośrodka, oraz podjęcie w sposób roztropny i odpowiedzialny, ale zarazem odważny i dynamiczny konkretnych działań.
2. Relacje i dialog wśród animatorów w ośrodku
 • Przedstawienie propozycji warsztatu o tym jak omawiać trudne sprawy w gronie animatorów i w jaki sposób dzielić się tym, co dla nas ważne i trudne.
 • Poszukiwanie sposobów rozwiązywania konfliktów we wspólnocie animatorów w ośrodku.
 • Wypracowanie dobrych praktyk (tematów spotkań) i możliwość ich przeprowadzenia we własnych ośrodkach.
 • Omówienie rekolekcji o Wspólnocie animatorów, o sposobach komunikacji animatorów we wspólnocie dających okazję do budowania i umacniania relacji we wspólnocie.
3. Mała grupa miejscem formacji uczestników i animatorów
 • Dlaczego powinniśmy uczestniczyć w małej grupie? Jakie możemy osiągnąć korzyści?
 • Czy mała grupa jest dla mnie wspólnotą, czy tylko zadaniem?
 • W jaki sposób towarzyszyć uczestnikom małej grupy?
 • Czym różni się mała grupa od spotkań porekolekcyjnych ogólnych?
4. Problemy w funkcjonowaniu małej grupy i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Dzielenie się doświadczeniem prowadzenia grupy.
 • Omówienie najczęściej powtarzających się problemów w funkcjonowaniu małej grupy.
 • Poszukiwanie sposobów radzenia sobie z trudnościami.
 • Omówienie funkcjonowania małej grupy na różnych etapach rozwoju.
5. Formacja animatorów:
 • Omówienie ścieżki formacji animatorów, przedstawienie tego, co już jest.
 • Określenie potrzeb w zakresie formacji.
 • Poszukiwanie sposobów radzenia sobie z kryzysami.
 • Opracowanie kalendarza i propozycji rekolekcji dla animatorów.
6. Organizacja pracy w ośrodku – nie tylko dla liderów
 • Planowanie zadań w zależności od możliwości wspólnoty.
 • Propozycja kalendarza pracy (spotkania formacyjne, porekolekcyjne, rekolekcje i inne wydarzenia).
 • Omówienie roli liderów i podziału zadań we wspólnocie.
 • Uświadomienie sobie współodpowiedzialności za funkcjonowanie ośrodka.
7. Warsztat „W dialogu z dziećmi”
 • Jak mówić dzieciom o zasadach dialogu?
 • Jak uczyć dzieci nazywania uczuć i rozpoznawania cech temperamentu?
 • Dialog z dziećmi na Spotkaniach Małżeńskich.
8. Misja i promocja Spotkań Małżeńskich
 • Przypomnienie sobie, jaka jest nasza misja określona w statucie.
 • Poszukiwanie sposobów jak dotrzeć tam gdzie, nas jeszcze nie ma.
 • Przedstawienie propozycji promujących Spotkania Małżeńskie.
 • Troska o spójny wizerunek Spotkań Małżeńskich.
9. Współpraca księży z małżeństwami (grupa dla księży).

Spotkanie animatorów i uczestników małych grup
Zapraszamy wszystkich animatorów i uczestników małych grup wraz z dziećmi na spotkanie w dniu 15.06.2019 w domu Agnieszki i Maćka, adres: Nowosiółki 59 (koło Załuk). Przyjazd między 14:00 a 14:30. Będą gry i zabawy, ognisko, animacja (dla rodziców). Zabierzmy ze sobą coś do jedzenia oraz sprzęt do gier lub zabaw.
Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie do Krzysztofa, tel. 608 702 670.

Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na 

Kochani, życzymy spokojnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Jezus będzie dla Was Osobą znaczącą w Waszym życiu i źródłem wielu łask w nowym 2019 roku.
Na opłatku z ks. Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą

Irena i Jerzy Grzybowscy w Białymstoku 

 

Międzynarodowy zjazd liderów i animatorów
W dniach 14-16 września 2018 uczestniczyliśmy jako przedstawiciele ośrodka białostocko-łomżyńskiego Spotkań Małżeńskich w Międzynarodowym zjeździe liderów i animatorów. Zjazd odbył się w Konstancinie-Jeziornej w Centrum Animacji Misyjnej o. Pallotynów.

Na zdjęciu - nasza grupa z Irenką i Jerzym Grzybowskimi.

W piątek Msza św. odprawiana była przez gości z Ukrainy w obrządku bizantyjskim (greko-katolickim). W sobotę praca w grupach obracała się wokół czterech filarów budowania Spotkań Małżeńskich: organizacja, duchowość i charyzmat, program oraz wspólnota. Odbyły się także wybory nowego zarządu Dzieła.

Na zdjęciu – Irena i Jerzy Grzybowscy – założyciele Spotkań Małżeńskich, zastępcy Liderów Dzieła oraz Daina i Uldis Zurilo (Łotwa) – Liderzy Dzieła

Oto kilka naszych refleksji:
Małgosia: Z prac w grupach i z wypowiedzi animatorów wyniosłam spostrzeżenia, jak ważne są regularne formacyjne spotkania animatorów, spotkanie ze Słowem Bożym, spotkania porekolekcyjne. Ważne jest też, aby być dostatecznie blisko, żeby towarzyszyć uczestnikom małych grup i na tyle daleko by się swobodnie rozwijali. Bóg szefem a my robotnikami. Ważny jest też podział obowiązków dla wszystkich animatorów w ośrodku, by czuli się odpowiedzialni za Wspólnotę.

Na zdjęciu z Protojerejem Aleksandrem Diagilewem, który z żoną Ljubov jest Liderem Spotkań Małżeńskich Cerkwi Prawosławnej.

Krzysztof: Słuchając uczestników zjazdu z różnych stron świata, odczuwałem radość z tego, jak ważne jest małżeństwo. Jak ważny jest dialog. Czy to kultura ze wschodu czy z zachodu. Ważne by się wspierać słowem Bożym i dialogiem. W każdym kraju małżeństwa mają podobne problemy, ale mają tez chęć pracować nad sobą i szukać dróg by wzmacniać i rozwijać swój związek.


Basia: Głęboko odczułam w czasie zjazdu, że mamy być wspólnotą w misji a nie grupą zadaniową. Spotkanie tylu oddanych ludzi, z różnych stron świata, było umacniającym doświadczeniem.


Krzysztof: Z zainteresowaniem i dumą patrzyłem na mapę świata ukazującą, gdzie odbywają się rekolekcje Spotkań Małżeńskich. W tym roku na Zjazd przyjechali odpowiedzialni z 12 krajów. Ta forma wsparcia, pomocy małżeństwom tak się im spodobała, że przyjęła się także w Kościele greko-katolickim (unickim) na Ukrainie a także w Kościele Prawosławnym w Rosji, który reprezentowali kapłani z żonami: z Królewca, ST. Petersburga i Jekaterynburga. Oczywiście nie zabrakło Polaków reprezentujących 23 ośrodki.
Z podziwem patrzyłem na „duchowe dziecko” Ireny i Jurka Grzybowskich, którzy za 40-letni wysiłek w rozwijaniu swego dzieła zostali odznaczeni przez warszawskiego arcybiskupa księdza kardynała Kazimierza Nycza.

Turnus wakacyjny Mierkinie 2018
W lipcu 2018 r. odbył się Turnus wakacyjny organizowany na Suwalszczyźnie przez Ośrodek białostocko-łomżyński Spotkań Małżeńskich. Wzięło w nim udział 11 rodzin i ks. Mirosław. Oprócz czasu przeznaczonego na dialog małżeński, był to dobry sposób na odpoczynek z dziećmi i we wspólnocie.


Zakończyliśmy rok 2017/2018
10 czerwca 2018 r. zakończyliśmy sezon jesień 2017 - wiosna 2018. W gronie animatorów podsumowaliśmy mijający rok oraz przedyskutowaliśmy plany na jesień i zimę 2018. Z‌ radością przyjęliśmy deklaracje animatorów o gotowości do pracy z małżeństwami i narzeczonymi w kolejnym sezonie. Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na zwiedzanie Białegostoku, w którym brali udział również uczestnicy warsztatów w małych grupach. Prowadzeni przez doświadczonego przewodnika - Krzysztofa Bernackiego - mogliśmy poznać historię początków osady i rozwoju miasta, zjeść wspólnie lody oraz zwiedzić zabytkowe obiekty.Arcybiskup Tadeusz Wojda na rekolekcjach Spotkań Małżeńskich
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda gościł na naszych ostatnich rekolekcjach Spotkań Małżeńskich w listopadzie br. Wraz z uczestnikami wysłuchał wprowadzenia do spotkania oraz wygłosił kilka refleksji na temat trwałości małżeństwa, opierając je na osobistym doświadczeniu duszpasterskim. W rekolekcjach wzięło udział 18 par małżeńskich, prowadzonych przez 3 pary animatorów oraz dwóch kapłanów.

Obchody 10-lecia Ośrodka białostocko-łomżyńskiego
2 września 2017 r. świętowaliśmy 10 lecie istnienia naszego Ośrodka. Wybraliśmy się na wycieczkę do Tykocina, miasteczka leżącego niedaleko Białegostoku. Spotkaliśmy się w grupie tych, którzy zakładali Ośrodek, obecnych animatorów oraz małżeństw uczestniczących w spotkaniach małych grup (było też kilkoro dzieci). Z kapłanów niestety mógł być z nami tylko ks. Adam Anuszkiewicz, który jest z nami od 3 lat. Zwiedziliśmy wspólnie prywatne muzeum na zamku w Tykocinie oraz muzeum w Synagodze. Wszyscy byli zadowoleni z naszego przewodnika – Krzysztofa Bernackiego. Nie zabrakło oczywiście modlitwy, dziękczynnej za te 10 lat i prośby za nas, za nasz Ośrodek i za całe Spotkania Małżeńskie, w parafialnym Kościele. Wspólny obiad w restauracji Tejsza, serwującej kuchnię żydowską, dopełnił wspólne świętowanie. Przed nami kolejne lata pracy. Basia i Krzysztof Bernaccy.
Wieczory dla Zakochanych - kurs dla narzeczonych
Wieczory dla Zakochanych to program przygotowujący do Sakramentu Małżeństwa. Jest to 9 spotkań trwających ok. 3 godzin każde. W programie tym podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich.
Uczestnicy - w swoich parach - mają możliwość pełniejszego poznania własnych cech osobowości i oczekiwań, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu. Uczą się również jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu. Dowiadują się podstawowych spraw z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie.
Praca ma charakter warsztatowy. Wieczory przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par „chodzących” ze sobą, ale poważnie myślących o małżeństwie. Można w nich uczestniczyć tylko parami.
Wieczory dla Zakochanych spełniają wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich.

Kolejny pracowity weekend za nami
Co roku organizujemy 4 weekendy podstawowe. Również w tym roku mamy już za sobą udane rekolekcje - udane zarówno dla prowadzących animatorów, jak również uczestniczące małżeństwa. Wiele z nich składa świadectwa radości i zadowolenia z udziału w weekendzie, także bardzo pozytywnego odzewu dla metody pracy zaproponowanej na warsztatach. Wszystkim, którzy tego zechcą, proponujemy grupowe zdjęcie na zakończenie.
Jesteśmy na Facebooku
Serdecznie zapraszamy na nasz profil na Facebooku, gdzie publikujemy więcej materiałów nt. naszej aktywności, jak również małżeństwa i sztuki dialogu.
https://www.facebook.com/SpotkaniaMalzenskieBialystok/

Ośrodek białostocko-łomżyński na wakacjach
Na koniec roku szkolnego udało nam się zorganizować dwudniowy wyjazd dla animatorów. Wybraliśmy się na wyprawę kajakami rzeką Czarna Hańcza. Urokliwe, spokojne miejsce i mało turystów. Na starcie zameldowało się siedem osób i jeden nieletni - być może przyszły animator, za 30 lat. Trzeba przecież myśleć o następcach. Świetna pogoda, Boże błogosławieństwo i miłe, oddane towarzystwo zrobiły resztę. Planujemy w przyszłym roku dokończyć trasę, bo naprawdę warto.Atmosferę spływu oddaje wypowiedź Marka i jego syna:

"Efekt naszej wyprawy na kajaki dobrze podsumuje moja rozmowa z Michałem. Drugiego dnia, po powrocie do bazy, Michał zaczął z entuzjazmem snuć plan, w jaki sposób na następną taką imprezę zabierzemy również mamę i brata. Zaproponował od razu podział - on, już cokolwiek doświadczony kajakarz, będzie płynął z mamą na pozycji sternika, a ja będę miał pod opieką młodszego brata. Płynąc z nim przez te dwa dni widziałem jak się relaksuje, oswaja z przyrodą, jak entuzjastycznie startuje do abordażu... Mieliśmy okazję spędzić trochę czasu sam na sam, ale z drugiej strony cała impreza nie wyszłaby, gdybyśmy nie płynęli w dobrym towarzystwie. Nie dałoby się zrobić choćby tratwy... "

*******