1% - wiele znaczy

małżeństwo Białystok

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Prosimy o wsparcie naszej działalności i odpisanie 1% od
podatku na „Spotkania Małżeńskie”.
Stowarzyszenie Przyjaciół „Spotkań Małżeńskich”
ul. Meander 23 m. 22, 02-791 Warszawa
Nr KRS: 0000119130
59 1050 1025 1000 0022 7883 7584 ING Bank Śląski
Wiele małżeństw przeżywa dziś wielorakie trudności: kłótnie, zdrady, uzależnienia, osamotnienie i kryzysy prowadzące do rozwodów. Cierpią dzieci. Cierpi cała rodzina. „Spotkania Małżeńskie” od ponad 30 lat pomagają umacniać miłość małżeńską, skutecznie przeciwstawiać się zagrożeniom, przezwyciężać kryzysy a młodych ludzi przygotowują do podjęcia dojrzałej decyzji o małżeństwie.
W 2012 roku ok. 1100 małżeństw uczestniczyło w specjalnych warsztatach rekolekcyjnych a ok. 1300 par młodych ludzi przygotowywało się do małżeństwa. „Spotkania Małżeńskie” mogą się rozwijać w dużym stopniu dzięki darowiznom z tytułu 1% odpisanego od podatku.
Przekazując 1% na „Spotkania Małżeńskie”, uczestniczysz w konkretnej misji umacniania małżeństwa i rodziny!