Jak pracujemy?

Weekendy Spotkań Małżeńskich
Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są rekolekcje, które mają charakter warsztatów weekendowych. Zaczynają się zwykle ok. godziny 18 piątek i kończą się w niedzielę obiadem.
Program rekolekcji zakłada praktyczną naukę małżeńskiego spotkania poprzez dialog (stąd nazwa Spotkania Małżeńskie). Jest to jedenaście etapów, w trakcie których  mówimy o roli uczuć w małżeństwie, o tym kiedy dialog jest możliwy i jak możemy w małżeństwie spotkać siebie i Pana Boga. Program służy zarówno tym, którzy chcą pogłębić swoją więź, jak i tym, którzy przeżywają problemy czy kryzysy małżeńskie. Przebieg zajęć jest tak rozłożony, aby uczestnicy mieli czas omówić w swoim małżeństwie każdy temat  wprowadzany przez animatorów i kapłanów.
Ważne jest, aby zdecydować się być na rekolekcjach przez cały weekend, bo ma to ogromne znaczenie dla  efektów podjętej pracy.

Spotkania małych grup
Wszystkim chętnym proponujemy po weekendzie spotkania w małych grupach prowadzone przez naszych animatorów. Spotykają się one w stałym składzie (od 4 do 8 par), raz w miesiącu i ich celem jest kontynuowanie tematów z weekendu oraz praktyka dialogu małżeńskiego. Dzięki różnym doświadczeniom uczestników pozwalają też wzajemnie się wspierać w rozwoju swego małżeństwa.
W Białymstoku spotykamy się w siedzibie Duszpasterstwa Rodzin przy ul. Kościelnej 2.

Turnusy wakacyjne
Małżeństwa po weekendzie podstawowym mają możliwość wzięci udziału w turnusach wakacyjnych Spotkań Małżeńskich. W turnusie zwykle bierze udział od 6-10 rodzin oraz kapłan. Jego celem jest wspólny, rodzinny wypoczynek połączony z praktyką dialogu. Czasu  głównie poświęcamy na wycieczki, zabawy z dziećmi, plażę i inne wakacyjne zajęcia. Co dwa dni rodzice rezerwują sobie czas na jedno wspólne spotkanie dialogowe.

Wieczory dla zakochanych. 
Wieczory przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par chodzących ze sobą, nie mających jeszcze ustalonej daty ślubu, ale poważnie myślących o małżeństwie. Jest to cykl 9-ciu spotkań, podczas której narzeczeni - w swoich parach - mają możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości, oczekiwań, ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu, uczą się jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu.

Rekolekcje dla narzeczonych.
Pary, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w Wieczorach dla zakochanych zapraszamy serdecznie na Rekolekcje dla narzeczonych. Ich program jest analogiczny do programu Wieczorów dla zakochanych, ale odbywają się one w całości podczas jednego weekendu. 
W naszym ośrodku nie prowadzimy tych zajęć, zapraszamy do innych ośrodków Spotkań Małżeńskich.

Spotkania formacyjne animatorów 
Są to spotkania służące przygotowaniu weekendów oraz umiejętności ich prowadzenia przeznaczone wyłącznie dla animatorów ruchu.