O Spotkaniach Małżeńskich

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym, którego główną formą działalności są warsztatowe rekolekcje dla małżeństw. Służą one rozwojowi i pogłębieniu wzajemnej relacji małżeńskiej. Są również pomocne dla tych par, które przeżywają problemy w komunikacji czy wręcz kryzys małżeński. Proponujemy małżeństwom ćwiczenia takiej formy dialogu, który pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, umocnić ich więź lub rozpocząć pracę nad przyczynami konfliktów i nieporozumień między nimi.

Rekolekcje mają formę weekendowych warsztatów od piątkowego popołudnia do niedzieli.  Odbywają się w przypadku naszego ośrodka w domu rekolekcyjnym o.o. Pallotynów wHodyszewie i prowadzone są zwykle przez trzy małżeństwa animatorów oraz kapłana. W trakcie kolejnych spotkań uczestnicy otrzymują kolejne tematy do dialogu poprzedzone wprowadzeniem animatorów i kapłana. To właśnie wspólnota małżeńskich doświadczeń i trudu codziennego życia oraz możliwość poświęcenia wyłącznego czasu na rozmowę  o sobie pozwala małżonkom doświadczyć na nowo wartości swego związku. Rozmowy małżonków odbywają się w osobnych pokojach i nikt poza nimi nie zna ich treści oraz przebiegu.

W warsztatach weekendowych może wziąć udział każde małżeństwo, bez względu na staż, wiek, religijne zaangażowanie. Jesteśmy ruchem otwartym i zdarza się, że uczestniczący małżonkowie są różnych wyznań lub jedno jest niewierzące. Zdarza się też, że przyjeżdżają do nas małżeństwa w separacji lub w trakcie spraw rozwodowych. Pragniemy wspierać wszystkich, którzy stale chcą  pogłębiać swoją relację, nawet wtedy, gdy przeżywają kryzys. Wierzymy, że tak jak wielu uczestników, którzy poszukiwali rozwiązań swoich problemów, małżonkowie będą  w stanie znaleźć poprzez Spotkania pomoc w uzdrowieniu i rozwoju swego związku.

Informacji na temat ruchu Spotkań Małżeńskich, terminy rekolekcji w innych ośrodkach można znaleźć na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl