Rekolekcje dla Narzeczonych (kurs przedmałżeński)

Rekolekcje dla Narzeczonych - kurs przedmałżeński

Weekendowe rekolekcje dla narzeczonych to program przygotowujący do sakramentu małżeństwa. Jest to 3-dniowy kurs obejmujący 2 weekendy. W programie tym podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich.

Uczestnicy - w swoich parach - mają możliwość pełniejszego poznania własnych cech osobowości i oczekiwań, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu. Uczą się również jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu. Poznają podstawy nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie.
Praca ma charakter warsztatowy i pomocna będzie zarówno dla narzeczonych jak i par „chodzących” ze sobą, ale poważnie myślących o małżeństwie. Można w nich uczestniczyć tylko parami.
Rekolekcje dla Narzeczonych spełniają wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich.

Termin w 2020 roku w Białymstoku:

29 luty - 1 marca (weekend A); 14 marca (weekend B).
Miejsce: Parafia pw. Ducha Świętego w Białymstoku, ul. Sybiraków 2.
Czas: weekend A - sobota: 8-16, niedziela: 14-20; weekend B - sobota: 9-14.
Grupa: maks. 20 par narzeczonych (min. 8 par).
Koszt: 150 zł od osoby.
Zaliczka: 75 zł od osoby, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem. Zaliczka jest częścią opłaty, podlega zwrotowi, jeżeli para rezygnuje najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kursu.
Posiłki: przerwy kawowe.

Informacje:

e-mail: zgloszenia_wdz_rdn.bialystok@spotkaniamalzenskie.pl
tel. 507 028 603 - informacje telefoniczne od poniedziałku do piątku.

Zapisy:  e-mail: zgloszenia_wdz_rdn.bialystok@spotkaniamalzenskie.pl
W zgłoszeniu proszę podać: imiona i nazwiska narzeczonych, określić, że chodzi o "Weekendy dla narzeczonych", kontaktowy nr telefonu, parafia - aktualna (osoby przebywające za granicą - parafia pochodzenia).