Historia Spotkań Małżeńskich

Ruch Spotkań Małżeńskich liczy sobie ponad trzydzieści lat. Wszystko zaczęło się w 1976 r. od rozmowy kardynała Karola Wojtyły ze Stanisławem Boguszewskim. Na pytanie metropolity krakowskiego co można zrobić, aby przeciwdziałać rosnącej liczbie rozwodów, Boguszewski zaproponował wprowadzenie programu Marriage Encounter na polski grunt.
Mariage Encounter jest ruchem dla małżeństw, który zapoczątkował ks. Gabriel Calvo w Barcelonie w 1953 r. Później z powodzeniem rozwijał go w Ameryce Północnej, gdzie funkcjonuje on do dziś w wielu ośrodkach i formach. Jego podstawowa idea jest jednak tożsama dla wszystkich  ruchów tego typu - są to weekendowe rekolekcje o charakterze warsztatów prowadzone przez małżeństwa i kapłanów.
W Polsce pierwszy weekend odbył się w maju 1977 r. w Laskach pod Warszawą. Następny weekend miał miejsce w Pewli k. Żywca w styczniu 1978 r. Wzięli  w nim udział Irena i Jerzy Grzybowscy, którzy rozpoczęli organizację kolejnych weekendów dla małżeństw z Warszawy, a później organizację pierwszego ośrodka. Z biegiem czasu powstawały w kolejnych miastach nowe ośrodki Spotkań. Dziś jest ich w Polsce 25. Dzięki zaangażowaniu wielu animatorów Spotkania Małżeńskie począwszy od lat 90. XX w. zaczęły rozwijać się także w odradzającym się Kościele Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś funkcjonują na Białorusi, Litwie i Łotwie, na Ukrainie (w Kościele katolickim i greko-katolickim), Mołdowie, Rumunii, Kazachstanie i Rosji oraz w Irlandii.
Formalnie Spotkania Małżeńskie są międzynarodowym prywatnym stowarzyszeniem wiernych na prawach papieskich zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 2004 roku i potwierdzonym w 2009 r. na stałe. Międzynarodowymi Liderami Dzieła są obecnie - Daina i Uldis Zurilo (Łotwa), a zastępcami - Irena i Jerzy Grzybowscy (Polska). Krajowymi Liderami w Polsce są - Dorota i Waldemar Bednarscy (Poznań) a zastępcami Edyta i Jakub Choczewscy (Kraków).