Kontakt

W sprawie zgłoszeń na rekolekcje dla małżeństw prosimy o kontakt:
Krzysztof Bernacki
tel. 608 702 670 (najlepiej między godz. 15:00 a 20:00)
e-mail: zgloszenia.bialystok@spotkaniamalzenskie.pl

W pozostałych sprawach:
e-mail: bialystok@spotkaniamalzenskie.pl

Facebook