O naszym ośrodku

Nasz ośrodek działa na terenie dwóch diecezji: białostockiej i łomżyńskiej. Obecnie weekendy prowadzą małżeństwa animatorów: Barbara i Krzysztof Bernaccy, Ewa i Wojciech Kocowie, Małgorzata i Krzysztof Lewandowscy,  Joanna i Marcin Lulowie,  Bożena i Przemysław Sułkowscy, Jolanta i Marek Burzyńscy, Krzysztofa i Mariusz Złotorzyńscy, Angelika i Filip Rogowscy oraz kapłani:  ks. Józef Kozłowski  (diecezjalny  duszpasterz rodzin z Białegostoku), ks. Adam Anuszkiewicz (egzorcysta z Białegostoku), ks. Mirosław Brzeziński z Łomży (wykładowca KUL).

Weekendy Spotkań Małżeńskich odbywają się w domu rekolekcyjnym "Ojczyzna" o.o. Pallotynów w Hodyszewie, obok sanktuarium Matki Bożej Pojednania, ok. 50 km od Białegostoku i 75 km od Łomży. W Białymstoku spotykają się dwie grupy porekolekcyjne. Organizowaliśmy także kilkakrotnie turnusy wakacyjne dla rodzin skupionych w Spotkaniach Małżeńskich.


Dom rekolekcyjny "Ojczyzna"

Rys historyczny

Pierwszy weekend Spotkań Małżeńskich na terenie diecezji białostockiej odbył się w Różanymstoku w dniach 1-3 maja 1998 r. z inicjatywy Krysi i Jarka Dobrzyńskich. Prowadził go zespół w składzie: Irenka i Jerzy Grzybowscy, Małgosia i Mietek Połońscy, Ela i Piotr Ulatowscy oraz o. Marek Nowak OP. Rok później odbył się kolejny weekend także wspierany z Warszawy. Zafunkcjonowała też mała grupa. Nie przetrwała ona jednak próby czasu i przez kilka lat była przerwa w działalności Spotkań. W 2006 r. na weekend do Warszawy przyjechali Basia i Jarek Żukowscy, którzy zapragnęli odnowienia Spotkań Małżeńskich w Białymstoku. Równocześnie, z podobną inicjatywą, zwrócili się do nas ponownie Krysia i Jarek Dobrzyńscy.
W maju 2007 r., przy pomocy Ośrodka Olsztyńskiego, wznowione zostało prowadzenie weekendów na naszym terenie. Na jesieni byliśmy już w stanie poprowadzić samodzielnie kolejne rekolekcje. Nasza ówczesna ekipa to: Basia i Jarek Żukowscy, Basia i Krzysztof Bernaccy, Basia i Staszek Kojro oraz ks. Józef Kozłowski i ks. Mirosław Brzeziński.